Дисципліна «Водне господарство України та водогосподарські розрахунки» – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базовою для подальшої підготовки фахівців за напрямком «Гідрометеорологія», ПДВ Науки про Гідросферу та використання ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – вивчення структури та принципів формування водного господарства України, основних напрямків використання водних ресурсів, теорії і практичних заходів до регулювання річкового стоку.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння структури водного господарства України, комплексного використання водних ресурсів, принципів складання водогосподарських балансів та одержання студентами навиків до застосування основних методів ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві країни, пов’язувати їх із природними умовами, економічною доцільністю та потребами водоохорони.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплінах, як "Вища математика", "Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації", "Фізична гiдрологiя", "Гiдротехнiка", "Гiдрологiчнi розрахунки".