slide image

Discover your potential then Exceed it

river

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

lake

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри ГІДРОЛОГІЇ СУШІ

Кафедра гідрології cyшi була заснована у місті Харьків в 1932 році. Значний внесок у розвиток гідрологічної науки та кафедри зробили такі видатні вчені – викладачі, як: К.К.КисельовА.М. БасінЯ.Т. НенькоМ.П. Чеботарьов та інш. На кафедрі починав свою наукову діяльність молодий вчений-acпipант Г.П. Калінін, потім член-кореспондент АН СРСР, професор i завідувач кафедри гідрології суші Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова. Впродовж 1946-1987 pp. завідувачем кафедрою гідрології cyші Одеського гідрометеорологічного інституту був доктор технічних наук, професор Анатолій Миколайович Бефані. Починаючи з 1946 р., головні зусилля проф. A.M. Бефані були спрямовані на формування одеської школи теоретичної та прикладної  гідрології. Основні науково-методичні питання в галузі гідрології cyші – вчення про поверхневий стік – розроблені та опубліковані вченим у 1949 році в першій та другій частинах монографій «Основные положения теории речного стока». Під науковим керівництвом професора A.M. Бефані підготовлено та захищено більше ніж 100 дисертацій, 11 з яких – докторські. З 1987 по 2017 рр. кафедру очолював доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України Є.Д. Гопченко. Під його науковим керівництвом успішно захищене 42 кандидатських та 3 докторських дисертацій аспірантами і здобувачами з України, країн СНД і зарубіжних держав, а також опубліковано понад 470 наукових статей. Значна частина наукових розробок професора Є.Д. Гопченка знайшла своє використання при здійсненні водогосподарчих проектів на півдні України, при підготовці нового нормативного документу Державні будівельні норми «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.3. – Х:201Х. Визнанням досягнень професорів A.M. Бефані та Є.Д. Гопченко в області науки стало оформлення Одеської наукової школи в галузі теоретичної та прикладної гідрології. З вересня 2017 р. прийняла керівництво випускаючою кафедрою гідрології суші гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ доктор географічних наук, професор Ж.Р.Шакірзанова – спеціаліст в області гідрологічних прогнозів характеристик водного режиму річок України. 

Робота кафедри гідрології суші здійснюється відповідно Стратегічного плану розвитку та вдосконаленню освітньої діяльності на 2018-2022 роки в галузі якості вищої освіти, наукової діяльності, міжнародних відносин, а також визначає організаційні заходи і пов’язані з ними процедури, які забезпечать якість і стандарти відповідних освітніх програм. Стратегічний план розроблено на підставі і відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), Стратегічного плану розвитку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ, затвердженому на ВР ОДЕКУ 25 червня 2015 р. та Наказу №157 від 01.07.2015 р.
Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more