САЙТ КАФЕДРИ ГІДРОЛОГІЇ СУШІ ОДЕКУ

Вхідний контроль з дисциплін природничо-наукового циклу, які викладалися протягом 1-2 курсів для студентів РВО "Бакалавр" ОП "Гідрометеорологія" згідно з "Положенням про систему контролю знань студентів"

Щорічна олімпіада для студентів 3-4 року навчання