Дисципліна Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія)- є обов’язкововим  для підготовки рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю».

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про природні води, їх властивості та загальні закономірності гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері. Розподіл вод по земній поверхні і у товщі почвогрунтів, а також закономірності розвитку цих явищ і процесів.  

 Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті фізичних процесів, вивчення природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ та вміння виконувати гідрологічні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, геодезія.

Головне завдання дисципліни Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія) – вивчення  природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері.