Мета навчальної дисципліни вивчення структури та принципів формування водного господарства України, основних напрямків використання водних ресурсів, теорії і практичних заходів до регулювання річкового стоку.

Компетентність: ПК05. Здатність до стратегічного планування і прийняття рішень з питань довкілля, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з використанням або обмеженням впливу гідрологічних умов.

Результат навчання: Р07. Розуміння принципів комплексного використання водних ресурсів та складання водогосподарських балансів. Вміння до застосування основних методів ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві країни пов’язувати їх із природними умовами, економічною доцільністю та потребами водоохорони.

Базові знання: 

1.     структури водного господарства України, принципи його формування, задачі та функції.

2.     принципів складання водогосподарських балансів.

3.     водних проблеми України та шляхи їх вирішення;

4.     методів використання інтегральних кривих стоку для обчислень об'ємів водосховищ при сезонному та багаторічному регулюванні стоку;

5.     використання теорії ймовірності для розрахунків регулювання стоку;

6.     розрахунки регулювання сезонного стоку із застосуванням теорії ймовірності та механічної статистики;

обґрунтування параметрів водосховищ – корисного об'єму, нормального підпірного горизонту та рівня мертвого об'єму.

Базові вміння:

1.     визначення головних морфометричних характеристик водосховищ;

2.     визначення втрат води із водосховищ на випаровування та фільтрацію;

3.     визначення розрахункової забезпеченості для розрахунків у заданій галузі;

4.     використання гідрологічних, гідрогеологічних і топографічних матеріалів для водогосподарських розрахунків;

5.     аналізу дефіцитів водопостачання за простою і скороченою інтегральною кривою стоку;

обчислення об'ємів водосховищ в розрахунках сезонного регулювання.

Базові навички: 

1. Здатність до раціонального використання водних ресурсів.

2. Здатність до застосування знань економічних підходів для оцінки ефективності здійснення водоймищ.