Проведення атестації випускників денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти "бакалавр" у формі захисту кваліфікаційних робіт, згідно наказу ОДЕКУ №52-С від 03.05.2022р.

Склад екзаменаційної комісії № 8 "Науки про гідросферу" спеціальності "103 Науки про Землю"

Голова комісії – Овчарук Валерія Анатоліївна, д-р геогр. наук, доц. каф. гідрології суші, гарант освітньої програми.

Члени ЕК – Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, д-р геогр. наук, проф. каф. гідрології суші;

                       Берлінський Микола Анатолійович, д-р геогр.наук, проф., зав. каф. океанології та морського природокористування.

Секретар – Мирза Катерина Леонідівна, ас. каф. гідрології суші.