Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

         До самостійних розділів дисципліни належать статистичні методи дослідження стоку, методи визначення характеристик річного, мінімального, максимального стоку, внутрішньорічного розподілу стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 5 семестру студенти повинні:

Знати основні методи та підходи до розрахунків характеристик стоку заданої ймовірності та  характеристик річного стоку

 Вміти виконувати розрахунки статистичних параметрів стоку різними методами, визначати характеристики стоку заданої забезпеченості та основні характеристики річного стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 6 семестру студенти повинні:

Знати  Основні методи та підходи до розрахунків характеристик мінімального, максимального та внурішньорічного розподілу стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.

Вміти виконувати розрахунки характеристик внутрішньо річного,  мінімального та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.