Гідрологічний нарис. Навчальна практика проводиться на базі лабораторії гідрометеорологічної інформації та розрахунків (ауд.314).

Тривалість практики – 1 тиждень.

Мета практикивиробити у студентів навички використання спеціальної літератури, узагальнення матеріалів спостережень, укладання опису гідрологічних об’єктів.

В результаті проходження практики студенти повинні:

 знати структуру кадастрових та інших видань, систему публікування результатів спостережень, характер та зміст довідкових матеріалів, основні одиниці стоку та фази водного режиму;

вміти узагальнювати дані спостережень, вибирати вихідну інформацію та складати розрахункові таблиці, на підставі аналізу зібраних матеріалів скласти гідрологічний нарис.